Menu

Aktuality

Máj

Mesiac máj bol pre nás plný zážitkov, povzbudivých stretnutí, osláv jubileí ale aj prácou a

Read More »

Maľovanie ikon

V pôstnom období sme sa zamerali na rozvoj našich talentov. Chuť maľovať nám nechýba a tak sme

Read More »

Deň bazálnej stimulácie

Bazálna stimulácia je ucelený pedagogicko- ošetrovateľský koncept podporujúci komunikáciu, pohybové schopnosti a vnímanie človeka. Prispôsobuje

Read More »

Novoročné novinky

Čo nového v novom roku 2024 v Prešove??? Potrebujete pomôcť so starostlivosťou o niekoho z rodiny? Neváhajte a príďte

Read More »

Terapeutická bábika

Srdečne ďakujeme  za terapeutickú bábiku, ktorej sa naši prijímatelia sociálnych služieb veľmi potešili. S radosťou jej vybrali

Read More »

Zabudnuté prachom

Dnes nám priniesli knihy, ktoré podarovali dobrodinci – akcia „Zabudnuté prachom”. Nech krásna kniha poteší

Read More »

Vystúpenie detí

Deti z Cirkevnej Materskej školy sr. Jozafaty z Ľutiny prišli pozdraviť našich seniorov. Radosť nechýbala

Read More »

Oslavujeme

V piatok 18.februára oslávili narodeniny p. Lenky a p. Valiky. Spoločne sme im vyprosovali Božie

Read More »

Nový kamarát

Pani Julka dostala nového kamaráta s ktorým sa pomaličky zoznamuje. Každý deň sa učí používať

Read More »

Na ľudovú nôtu

V pondelok 28. Júna 2021 o 10.00 hod. k nám zavítali šiestaci z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda z Prešova.

Read More »

Dar Nadácie Allianz

Čas pandémie sa stále predlžuje a náklady na zabezpečenie všetkých ochranných prostriedkov či prístrojov nás finančne

Read More »

Nový trénig

Od 1. decembra, keď k nám nastúpil fyzioterapeut, si naši seniori cibria senzomotorické schopnosti hrubej

Read More »

Pieseň vďaky…

“Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.” Mesiac Október je v našej spoločnosti venovaný úcte

Read More »

Vízie seniorov

Vďaka našim životným skúsenostiam, vieme čo potrebujeme. Preto sme sa rozhodli dňa 28.7.2020 napísať otvorený

Read More »

„Tablet od srdca“

Dňa 15.05.2020 vďaka iniciatíve Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, sme ako poskytovateľ pobytových služieb, dostali vzácny

Read More »

Jar plná aktivity

Počas týchto dní sme nezaháľali. Mysleli sme na svojich príbuzných a vyrábali sme veľkonočné pozdravy. Ostatným

Read More »

Krídla túžby

24. októbra 2019 sa uskutočnilo významné kultúrne podujatie „Krídla Túžby“, ktoré je zároveň  prehliadkou hudobnej,

Read More »

Púť na Staré Hory…

8.júna 2019 sa zamestnanci z Domu sv. Kozmu a Damiána, sa vybrali na pripojili k celoslovenskej púti kresťanských zdravotníkov

Read More »

Život so svätými…

V duchovnom živote sa každý kresťan snaží o svätosť. Svätosť napriek našej hriešnosti. Svätosť je úlohou každého

Read More »

Vzácna návšteva

Štvrtú pôstnu nedeľu seniori a personál Domu sv. Kozmu a Damiána v Prešove prežívali v slávnostnej atmosfére. Práve

Read More »