Menu

„Človek je pre radosť a radosť je pre človeka.“

V utorok dňa 23.07. 2019 v dopoludňajších hodinách nás navštívili seniori zo speváckej skupiny Radosť, ktorá pôsobí pri DS a DC na Námestí Kráľovnej pokoja v Prešove. Už viac ako 8 rokov prichádzajú pri rôznych príležitostiach do nášho zariadenia a môžeme smelo povedať, že sú našimi dlhoročnými priateľmi. Títo seniori si pripravili a odprezentovali krásny program vytvorený k historickému jubileu a to k 720. výročiu udelenia mestských výsad Prešovu. Prihovorili sa k nám cez piesne, básne a hlavne cez otvorené srdce. Spev bola spoločná reč, ktorá oslovila každého. Aj naši seniori im poďakovali a malým prezentom im prejavili svoju vďačnosť. Veríme, že táto návšteva znásobila radosť v našich srdciach.