Menu

Darujme nový pohľad

Názov projektu: Darujme nový pohľad

Cieľom projektu je rozvoj sociálnych služieb, najmä zvýšená starostlivosť o ľudí so súčasným postihom zdravia a zlepšovanie kvality ich života.  

Rozvoj sociálnych služieb a zvýšenie kvality života sa v projekte realizovalo zakúpením očnej navigácie Tobii a PC a prostredníctvom využívania prístroja sa snažíme o zlepšenie komunikácie medzi klientom a personálom, medzi klientmi navzájom, s dobrovoľníkmi, rodinou a  vonkajším svetom mimo zariadenia.  Nadobudnutie základnej samostatnosti,  rozvoj kognitívnych schopností  a hlavne komunikácie napomôže prístroj očnej navigácie, ktorý umožňuje  pomocou zreničiek očí cez obrazovku počítača komunikovať aj hovoriť. Konkrétna klientka je po náhlej cievnej príhode, následkom čoho má ochrnuté horné aj dolné končatiny, preto je vo všetkých základných úkonoch odkázaná na pomoc iných; má aj poruchu reči, čo jej nedovoľuje zrozumiteľne vyjadriť  to, čo potrebuje. Klientka je zdravo samostatne mysliaca 51-ročná žena, matka dvoch detí.  Komunikácia cez notebook –  „pohľad na obrazovku“ dáva jej životu nový rozmer. Mení sa nielen jej život, ale doterajší život miestnej komunity klientov, obohacuje aj personál, vytvára kvalitatívne vyšší návrat do jej rodiny, k priateľom, do spoločnosti. Aspoň trochu samostatnosti v jej živote bude mať priaznivý vplyv na budovanie jej osobnosti, na druhej strane na zvýšenie kvality poskytovanej sociálnej služby. Komunikácia so širším okolím a rozvoj jej záujmov bude prínosom pre celé spoločenstvo klientov v zariadení aj mimo neho. Samostatnosť človeka je základný princíp života, ktorý vytvára jeho osobnosť, posilňuje ho v tom, že niečo znamená, že je dôležitý.  Týmto projektom pomôžeme nájsť klientke nový pohľad na život.

Projekt má dlhodobý charakter.

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Nadácie SPP v rámci Grantového programu 2021 PROGRAM PODPORY PARTNERSTIEV