Menu

Novinky u nás

V druhej polovici marca 2020 sme dostali do daru tablet od jednej rodiny našej klientky, cez ktorý môžeme viac a účinnejšie komunikovať s rodinami seniorov. Kvôli pandémii koronavírusu sú všetky návštevy prísne zakázané, čo našich seniorov napĺňa občas nostalgiou a smútkom.  Tento dar nám pomohol podstatne vylepšiť komunikáciu s príbuznými našich seniorov. Cez videohovory sa s nimi môžu častejšie stretávať, vidieť sa, porozprávať a potešiť sa zo svojich detí, vnúčat, a tak viac utužovať rodinné vzťahy.  Tento moderný vynález nám priniesol spočiatku trochu starostí, Skype či Vibere si museli inštalovať všetci príbuzní, ktorí sa chcú na videohovoroch stretávať so svojimi najbližšími, v tom im pomohli vnúčatá, ktoré povedzme si rovno, sú technicky na tom oveľa lepšie, ako staré či prastaré mamy… Potom sme museli zabezpečiť signál do každej izby, preveriť všetky kontakty a schodnosť spojení a vyvrcholením boli prvé naozaj dojemné spojenia, kde skoro po mesiaci karantény sa rodina opäť nielen počula (cez telefón), ale aj videla. Vytvorili sme si harmonogram spojení a naše animátorky voľnočasových aktivít sa trochu rekvalifikovali na telekomunikačné operátorky. Táto vymoženosť videohovorov má výhodu aj v tom, že aj seniorov s poruchou komunikácie môže rodina vidieť a prihovoriť sa im, aj keď tam je len minimálna spätná väzba, príbuzní sú radi, že aspoň takto vidia svojich najbližších. Klasickým telefónom by takéto spojenie nebolo možné. Dokonca sa nám ozvali aj niektorí naši mladí dobrovoľníci z minulého leta 2019 a trochu sa porozprávali  so svojimi známymi seniormi. Teší nás, že priateľské väzby mladých a seniorov zo športovej olympiády, či výletu do prírody si teraz nachádzajú aj takúto cestu komunikácie.