Menu

Starí otcovia a staré mamy, skypujte si s vnúčatami a nebuďte sami

Spoločnosť T-Systems Slovakia darovala našim seniorom IT vybavenie. Na základe projektu „Starí otcovia a staré mamy, skypujte si s vnúčatami a nebuďte sami“ sme dostali pre seniorov notebooky, monitory a základné IT vybavenie, ktoré sa pomaly stávajú ich novými spoločníkmi. Naši študenti – dobrovoľníci veľmi zaujímavo a pútavo prezentujú nové technológie seniorom. Prostredníctvom hier, prezerania fotiek, či skypovania si s príbuznými, klienti získavajú dôveru k novým technológiám a učia sa s nimi pracovať. Svet technológií sa pre nich stáva čoraz viac zrozumiteľnejším a prijateľnejším. Klienti priamo z lôžka, či polohovacieho kresla, pomocou wifi signálu a notebooku priamo nadväzujú spojenie so svojimi najbližšími. Blízkosť rodiny je pre našich klientov veľmi dôležitou súčasťou ich života. Digitálne technológie napomáhajú byť v kontakte s rodinou a príbuznými ktorí sú častokrát roztrúsení po rôznych kontinentoch sveta. Búrajú komunikačné bariéry v rodinných vzťahoch našich klientov a takto napomáhajú k zvyšovaniu kvality ich života. Do projektu sa aktívne zapájajú aj členovia o.z. LÁSKAVÉ RUKY, ktorí trávia so seniormi voľný čas a sú spolu so študentmi dobrovoľníkmi pri uvádzaní seniorov do tajov práce s počítačom či komunikácie prostredníctvom služby Skype. Realizácia modernizácie poskytovaných služieb je dôležitou súčasťou v starostlivosti o seniorov v snahe o ich opätovné začlenenie do spoločnosti. Spolupráca s mladými dobrovoľníkmi napomáha vytvárať nové medzigeneračné priateľstvá, čo je spoločným prínosom pre všetkých.