Menu

Projekt: LÁSKAVÉ RUKY pre ľudí z Ukrajiny

Akým spôsobom sa aktuálna mimoriadna situácia na Ukrajine dotkla fungovania vašej organizácie? 

Zasadal krízový tím, kde sme určili priority v spolupráci s viacerými humanitnými a cirkevnými organizáciami.  

  • Pomoc priamo na hraniciach s Ukrajinou (Ubľa, Vyšné Nemecké) a na stanici v Košiciach. Máme výraznú výhodu oproti iným organizáciám, keďže väčšina našich členiek hovorí ukrajinsky alebo rusky, čo vnáša pocit dôvery, medzi dobrovoľníkmi a utečencami a pomáha riešiť ich aktuálnu tragickú situáciu (viacerí prešli pobytom v „pidvaloch“ zažili bombardovanie, stratili všetko a nemajú kam ísť);
  • Poskytnutie nocľahu a krátkodobého pobytu rodín v kláštoroch patriacim kongregácii SSNPM, kde poverené osoby majú 24 hod pasívnu pohotovosť, t.j. prijímajú telefonáty pre potrebu pomoci a koordinujú presun rodín s deťmi z hranice do kláštora, hlavne je dopyt po ubytovaní po prekročení hraníc v nočných hodinách s malými deťmi;
  • Zháňanie dobrovoľníkov hovoriacich ukrajinsky a rusky cez vývesky na vysokých školách napr. UK Bratislava, koordinácia, posielanie na jednotlivé stanovištia;
  • Pomoc pri vybavovaní dokumentov rodinám, ktoré sa rozhodli ostať na Slovensku, vybavovanie školy pre deti, dlhodobého pobytu pre utečencov;
  • Príprava dlhodobého bývania v Gelnici, zaangažovanie dobrovoľníkov zbierka nábytku, (skrine, komody, postele s úložným priestorom, stoly) organizácia zvozu do Prešova (menšími autami) a odvozu do Gelnice (veľkým autom). Nákup nevyhnutných elektrospotrebičov na zariadenie domácnosti. (2 ks pračky, 2 ks chladnička, 2 ks mikrovlnka, rýchlovarné kanvice, vysávače, žehličky) žehliace dosky, sušičky na prádlo,
  • Zbierka potravín, detského šatstva, drogérie, deky a iné.
  • Zorganizovanie prevozu humanitárnej pomoci na Ukrajinu;
  • Vzájomná výpomoc s Poľskými sestrami kongregácie SSNPM v Przemyszly, organizovanie prevozov seniorov, detí medzi Slovenskom a Poľskom ak cestujú za rodinou a prešli cez hraničný prechod v inom štáte;
  • Každý deň prináša nové výzvy a situácie, ktoré sa snažíme riešiť.

Riešením pre udržateľnosť projektu je tiež zaangažovať mladých ľudí na stredných i vysokých školách, aby mali odvahu aj chuť skvalitňovať život ľuďom so špeciálnymi potrebami, ľuďom v núdzi a zvlášť teraz počas vojny na Ukrajine a migračnej krízy. Zapojiť ich do projektov, ktoré riešia potreby a problémy týchto ľudí, ktorí dočasne stratili svoj domov. Ukázať mladým študentom – dobrovoľníkom, že aj oni môžu svojou energiou, zápalom, otvoriť nové možnosti života pre týchto ľudí.

Fotogaléria