Menu

Modernizácia prostredia pre najzraniteľnejších

pastedGraphic.png

  Grantový program  Oporný bod 2022                         

Názov projektu: MODERNIZÁCIA PROSTREDIA PRE NAJZRANITEĽNEJŠÍCH

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality života seniorov s poruchou mobility. Projekt bol zameraný na podporu inovatívnych prvkov a prístupov smerujúcich k aktivizácii seniorov a ľudí s telesným postihnutím v ZSS Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove, zabezpečenie zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenie bezpečnosti prostredia starostlivosti o ťažko chorých imobilných ľudí. Týmto projektom sme chceli podporiť ZSS v jeho materiálnom vybavení  a vytvorení oddychovej zóny pre klientov. Pre zabezpečenie kvalitne poskytovaných služieb bola zakúpená práčka a parný stroj pre potreby práčovne v zariadení, umývací set na upratovanie a regály do skladu, na recepcie a izby sestier kancelárske kreslá. Pre vytvorenie oddychovej zóny v senior-parku bola zakúpená hojdačka a jedno polohovacie skladacie ležadlo pre ťažko chorých klientov, ktorí vďaka tomu mohli stráviť viac času vonku na čerstvom vzduchu.  Do oddychovej zóny v interiéri bol zakúpený regál na knihy.  Projekt má dlhodobý charakter.

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Nadácie EPH Grantový program Oporný bod 2022. 

Finančný dar bol použitý na zakúpenie materiálneho vybavenia  a vytvorenie oddychovej zóny pre klientov.

Prešov, 06.10.2022