Menu

Zvýšme kvalitu informovanosti pri starostlivosti o tých najzraniteľnejších

Názov projektu: Zvýšme kvalitu informovanosti pri starostlivosti o tých najzraniteľnejších

Cieľ programu :   

Zvýšenie prevádzkového štandardu kvality poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom modernizácie informačného systému. Ďalším splneným cieľom je rozvoj sociálnych služieb na komunitnej úrovni.

Realizácia projektu prebehla v týchto aktivitách:

Zabezpečenie nákupu materiálno-technického vybavenia a realizácia školení podľa jednotlivých modulov. 

Nákup materiálno-technického vybavenia

  1. Nákup dochádzkového terminálu a evidenčných kariet pre zamestnancov. Podarilo sa nám zabezpečiť už v prvej polovici júla.
  2. Nákup a realizácia školení podľa jednotlivých modulov. Školenia sa zrealizovali postupne – začali v marci, pokračovali v septembri a budú prebiehať konzultácie počas aplikácie informačného systému DODS. 
  3. Aplikácia informačného systému v jednotlivých moduloch a rôznych typoch prevádzky.

Modernizácia prevádzky úzko súvisí aj so súčasnou situáciou postpandemickou a aktuálne opätovnou vedúcou k núdzovému stavu. Uľahčenie administratívnej práce a zároveň prehľadnej evidencie umožňuje vytvárať priestor pre obzvlášť budovanie priaznivého sociálneho prostredia domova pre klientov zariadenia. 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja VÝZVA PREDSEDU 2021