Menu

Nadobúdanie nových zručností nám prináša radosť

2023

Názov projektu    

Nadobúdanie nových zručností nám prináša radosť

OZ Láskavé ruky v spolupráci s Nadáciou Henkel v rámci výzvy Henkel Slovensko seniorom 2023 zrealizovalo projekt s cieľom:

  • Zvýšiť kvalitu života seniorov s poruchou mobility.
  • Rozvinúť manuálne zručnosti a vedomosti, fyzioterapiu.
  • Organizovať medzigeneračné stretnutia – radosť, dôvera a spolupráca.

Počas letných mesiacov sa uskutočnili rôzne športové aktivity (už 11. ročník Kozmo-Damián olympiády, fyzioterapeutické cvičenia a hry),  spoločenské hry a tvorivé dielne (3.ročník Deň ľudových tradícií – tvorba z hliny, pletenie bez ihlíc, maľovanie na plátno). Všetky aktivity sa konali v seniorparku Domu sv. Kozmu a Damiána so seniormi a deťmi, mládežou, rodinou a dobrovoľníkmi.

Finančné prostriedky pridelené v rámci projektu a tiež za Cenu inovatívnosti projektu boli použité na zakúpenie materiálu a pracovných pomôcok, na zapožičanie hrnčiarskych kruhov a lektorovanie.

Prešov, 17.08.2023