Menu

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb – revitalizácia kuchyne v zariadení sociálnych služieb

ento projekt bol realizovaný a podporený v rámci Výzvy predsedu PSK 2023.  Realizáciou tohto projektu sme skvalitnili úroveň zabezpečenia celodenného stravovania klientov a vytvorili profesionálne pracovné prostredie pre pracovníkov kuchyne. 

Kvantitatívne výsledky projektu: nákup chladničky, mikrovlnej rúry, nerezových pracovných stolov a zásuvkovej skrine, podnosov na servírovanie, sady riadov – hrncov, ručného ponorného mixéru Zepter, nerezových misiek, sád tanierov a príborov, nerezových hrncov. 

Dobre pripravená a materiálovo vhodne  vybavená prevádzka  je predpokladom pre odborne a  kvalitne vykonanú a s láskou preukázanú starostlivosť.

Cieľ projektu :   zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb sme zabezpečili  revitalizáciou materiálového vybavenia kuchyne zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Kozmu a Damiána.   

Realizátori projektu:

  • PSK – VÝZVA PREDSEDU 2023 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 
  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie