Menu

Chráňme a starajme sa o tých najzraniteľnejších

Názov projektu: Chráňme a starajme sa o tých najzraniteľnejších

Cieľ programu :   Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi.

S veľkou radosťou sme 15. 08.2021 v Dome sv. Kozmu a Damiána ukončili realizáciu projektu, ktorý bol zameraný na vytvorenie krajšieho a stimulujúceho domova pre našich obyvateľov, ľudí na vozíčku. Súčasťou projektu bolo vybudovanie dvoch kúpeľní priamo na izbách klientov a vytvorenie priameho vstupu do kúpeľne izolačnej izby. Pre zamestnancov sa nám podarilo vytvoriť oddychovú zónu, resp. šatňu pri covidovej udalosti.  

Našou snahou je zvyšovanie kvality života seniorov z  Domu sv. Kozmu a Damiána cez aktivity zamerané na posilňovanie ich vitality a sebestačnosti a následne ich návratu do vlastných rodín a spoločnosti. V aktivitách projektu budeme naďalej pokračovať a spoločne s ľuďmi dobrej vôle sa budeme snažiť vytvárať domov a radostnú pohodu, duchovné zázemie podporené ich modlitbou. 

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja VÝZVA PRE REGIÓN 2021