Menu

Pozvanie od pápeža Františka

Vyhlásenie Svätého Otca Františka o mieste konania Svetových dní mládeže v roku 2016 v Krakove potešilo a rozochvelo aj srdcia troch pracovníčok z Domu sv. Kozmu a Damiána. K miliónom putujúcich do Krakova sa 25. júla 2016 pod patronátom zasvätených pridala sr. Emanuela Mária Rindošová SNPM a Veronika Timková a pod patronátom Bárky, Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra v Juskovej Vôli, sr. Terézia Lenka Bednáriková OSBM. Obuli si putovné botasky a nasledovali Krista všade tam, kam ich volal, hoci ich to stálo desiatky kilometrov pešej chôdze. Otvorili svoje srdcia na jeho slová, ktoré tlmočili ústa biskupov prednášajúcich homílie či katechézy, a samozrejme,  ústa pápeža Františka, s ktorým sa stretli počas trojdnia na Błoniach a Campuse Misericordiae. Svojim boľavým nohám dopriali osvieženia pri oslavnom tanci na festivaloch  mladých. Naplnené radosťou, posilnené vo viere a dotknuté milosrdenstvom sa 1. augusta vrátili späť na Slovensko, aby mohli napĺňať odkaz Svätého Otca Františka: „Sme tu, Pane! Pošli nás deliť sa s tvojou milosrdnou láskou.“