Menu

Koľko lásky sa vmestí do krabice od topánok?

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí nás obdrarovali!

Dostali sme darčeky z CMŠ so ZŠ Sv. Gorazda v Košiciach, zo Spojenej školy bl. P. P. Gojdiča v Prešove a z CMŠ bl. Tarzície v Trenčíne. Mali sme veľkú radosť z darčekov pripravených s veľkou láskou a nápaditosťou. Myslíme na Vás v modlitbe a prajeme požehnané sviatočné dni a nový rok!