Menu

Mikuláš k nám zavítal

Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš. Priniesol nám veľa darčekov. Obdaril našich drahých klientov ale nezabudol aj na zamestnancov. A nakoniec sme Mikulášovi poďakovali s piesňou aj darčekom. Ďakujeme za darčeky študentom zo SOŠPO – OA, na Masarykovej ul.24 z Prešova.