Menu

Deň bazálnej stimulácie

Bazálna stimulácia je ucelený pedagogicko- ošetrovateľský koncept podporujúci komunikáciu, pohybové schopnosti a vnímanie človeka. Prispôsobuje sa stavu i veku klienta a orientuje sa na všetky oblasti ľudských potrieb, stimuluje sa telesná a zmyslová zložka človeka. Koncept bazálnej stimulácie sa uplatňuje v starostlivosti o deti a dospelých s ťažkosťami v oblasti zmyslového vnímania, seniorov s demenciou, ľudí dlhodobo pripútaných na lôžku, ľudí v intenzívnej starostlivosti. Pomáha pri rozvoji vlastnej identity, prežívaní života v čo najvyššej kvalite, stimuluje vnímanie vlastného tela, podporuje orientáciu v čase a priestore, zlepšuje funkcie organizmu. Je 24 január, za oknom mrazivé, ale krásne zimné počasie a v Dome sv. Kozmu a Damiána je deň kedy sme našim seniorov vytvorili krásne prostredie so sviečkami, príjemnou hudbou, levanduľovou vôňou a atmosféru pokoja sme podporili paravánom s motívom prírody. Seniori boli milo prekvapení a tešili sa na to čo ich čaká. V rámci somatickej stimulácie sme sa zamerali na oblasť tváre, úst a rúk. Pomalými a pokojnými pohybmi sme prechádzali po celej tvári, následne sme pokračovali na oblasť rúk. Cieľom tejto techniky bolo podporiť vnímanie a uvedomenie si hraníc vlastného tela.
Pre našich aktuálnych seniorov to bola prvá skúsenosť s bazálnou stimuláciou, dojmy z nej boli natoľko pozitívne, že už teraz sa tešia na ďalšiu… Pozývame Vás pridať sa k našim spokojným seniorom.