Menu

Kozmo-Damián olympiáda

Kozmo-Damián olympiáda – športové aktivity v senior-parku pri ZSS Dom sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej ul. v Prešove, pri ktorých súťažili imobilní seniori spolu s deťmi a mládežou – preteky družstiev v rôznych disciplínach. Súťažné družstvo tvorili 2 klienti na vozíkoch, ktorých tlačili ich rodinní príslušníci alebo ošetrovateľky, asistovali 3 gymnazisti a spolu s tromi deťmi z materskej školy a dvaja šiestaci ZŠ. Športové disciplíny boli: prenesenie pohára vody po okruhu s určeným časovým limitom, hod s vreckom piesku do diaľky, triafanie na cieľ loptičkou, kopnutie lopty do zmenšeného otvoru bránky, preberanie cukríkov, lovenie magnetických rybičiek. Nadšenie a radosť z pohybu, hier a detí boli sprevádzané smiechom a šantením. Tento deň, 2. jún 2022, bol nezabudnuteľným a veľkým povzbudením pre seniorov.                                                                    

Veľmi potrebné je, aby starší ľudia mali pravidelný pohyb, pretože riziko nič nerobenia alebo aj dlhého ležania je veľké a mnohoraké. Kvalita života seniorov často v priamej úmere súvisí s vitalitou a sebestačnosťou. Pri postupnom ubúdaní síl a motivácie pre samostatnosť klesá aj samotná kvalita života seniora, ak sa mu nedostane primeranej pomoci. Samotná seniorská generácia svojimi aktivitami a prístupom k zmysluplnej práci môže prispieť k zmene vnímania procesu starnutia a staroby. Je potrebné poskytovať seniorom dostatočný priestor a podmienky k aktívnej účasti na vytváraní prostredia, ktoré ich obklopuje.