Menu

Posviacka nového Kríža

V rámci zavŕšenia roku viery, kedy si Slovensko pripomína 1150. výročie príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda k našim predkom, sme vďaka veľkej túžbe našich ťažko chorých seniorov a s pomocou dobrodincov postavili kríž s ikonou umučenia Krista.

Tento kríž, ktorý sa stal dominantou senior parku pri Dome sv. Kozmu a Damiána, slávnostne posvätil vladyka Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita dňa 1.10.2013, za prítomnosti duchovenstva, seminaristov, zastupiteľov štátnej správy a samosprávy a asi stovky veriacich.V príhovore nás o. vladyka vyzval, aby sme pri každom príchode do zariadenia začali svoju návštevu znamením kríža na česť Najsvätejšej Trojice, a toto nazval „najkratšou, ale zároveň najsilnejšou modlitbou.“ Ďalej poznamenal, že pre tých, ktorí tu prichádzajú slúžiť chorým, táto modlitba bude posilou, lebo sami nevedia, aká ťažká služba ich dnes čaká. Návštevám, čiže príbuzným a priateľom našich chorých, dodá odvahu vstúpiť a útechu pri doprevádzaní svojich najbližších pri nesení kríža choroby a staroby. A pre samotných trpiacich sa stane oporou v utrpení a  nádejou na vzkriesenie.

V tomto duchu aj my ďakujeme Nášmu Bohu za všetky milosti a dobrodenia. Slávnosť Posviacky sme ukončili spoločnou modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a piesňami na česť Sv. Kríža.