Menu

Pôstne obdobie u nás

Pôstne obdobie v našom zariadení sa začalo aktívnou účasťou zapojenia sa do modlitebnej pôstnej výzvy. Každý deň si prečítame úryvok zo svätého písma a modlitby obetujme na a konkrétny úmysel. Spojení s Klokočovskou Presvätou Bohorodičkou vyprosujeme milosti za zastavenie šírenia vírusovej epidémie vo svete. Denne sa snažíme spájať s cirkvou a denne sledujeme prenosy sv. liturgií a sv. omší na Tv Lux, LOGOS, Noe, počúvame rádio Lumen. Takisto pozorne sledujeme a zapájame sa do prenosov so sv. Otcom Františkom a podporujeme jeho úmysly svojimi modlitbami.  S otvoreným srdcom sa pripravujeme na sviatky Pánovho umučenia a vzkriesenia. ON je ten, ktorý smrťou smrť premohol a my spolu s ním sme víťazi.