Menu

Sviatok bl. Jozafáty v Prešove

Už od skorého rána sa 20. november 2020 v Prešove niesol v duchu bl. Jozafáty. Začal sa liturgickou modlitbou utierne a sestry sa rozišli každá za svojim poslaním. Slávnostnú atmosféfu sviatku preniesli aj do Domu sv. Kozmu a Damiána, kde spolu so seniormi a zamestnancami slávili sviatok bl. Jozafáty. Stretli sa na spoločnej modlitbe molebenu k bl. Jozafáte a následne modlitieb  za našich zosnulých, ktorí nás predišli do večenosti, ďalej za všetkých prítomných a ich rodiny, a potom za deti a mládež z farnosti Pichne a Košíc, ktorí našim seniorom napísali pozdravné listy a nakreslili obrázky, aby im urobili radosť a zmiernili smútok z izolácie kvôli pandémii.  Po modlitbách a speve, prišlo na rad agapé – posedenie pri káve a koláči popretkávané spomienkami a radostnými príhodami z predchádzajúceho leta a roka.

Počas dňa nás prekvapil i povzbudil telefonát a želanie našej najstaršej 97 ročnej sestry v provincii Svätého Ducha, sr. Ireny Protivňákovej, ktorá nás vyzvala: „Sestry buďte sväté a buďte dobré, tak ako bola naša bl. Jozafáta.“

Sviatok pokračoval k večeru na provinciálnom dome slávením svätej liturgie a večierňou sviatku Uvedenia presvätej Bohorodičky do chrámu. V homílii o. Jozef Gača vyzdvihol život obety a radosti zo zasvätenia našej blaženej Jozafáty, a povzbudil nás, aby sme aj my v tejto radosti žili svoje zasvätenie.

Pri večernom agapé v kruhu komunity sa prečítali pozdravné listy od matky generálnej a sestry provinciálnej.