Menu

Poďme spolu relaxovať do senior parku

V júni tohto roku sme úspešne zavŕšili II. etapu vybudovania senior parku, ktorý sme  ukončením I. etapy otvorili 18. 9. 2014. Tentoraz sa nám podarilo zdarne dokončiť celé dielo, a to vybudovaním altánku ako centra socioterapeutickej zóny, rehabilitačného chodníka a realizovaním štúdie zelene a kvetín, kde nám vznikla aromatoterapeutická zóna. Ďalej   vybudovaním záhradného jazierka a nasadením rybiek do jazierka sa vytvorila animoterapeutická zóna. Úplnou dominantou celej realizovanej štúdie sa stal kríž v byzantskom štýle, ktorý je umiestnený medzi dvoma malými vodopádmi, ktoré vtekajú do jazierka. Táto relaxačno- rehabilitačná zóna bude plniť viacero účelov, ako sme už spomínali pri otvorení senior parku (príjemné relaxačné prostredie pre seniorov a ich rodiny,  exteriérová rehabilitácia a iné). Ale spomenieme ešte jeden, ktorý je veľmi dôležitý, a to rozšírenie možnosti pre realizáciu rôznych typov edukácie, ktorá doteraz bola možná len s obmedzeniami pre nedostatok priestoru v interiéri zariadenia. Tieto skutočnosti nás veľmi tešia a napĺňajú nádejou do budúcnosti. Už teraz sme v senior parku realizovali niekoľko zaujímavých edukačných stretnutí pre študentov-dobrovoľníkov, ktorí sú nám ochotní pomáhať pri uskutočňovaní rôznych aktivít spolu so seniormi a ich rodinami. Vízia pri zapájaní študentov-dobrovoľníkov  na pomoc pri inklúzii seniorov do spoločnosti: spoločné vychádzky do parku, mesta, výlety, návštevy pútnických miest, kultúrnych podujatí (koncerty, galérie, divadlo, cirkevné podujatia), pikniky, grilovačky a športové podujatia.

Ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli k realizácii projektu „Aktívna jeseň života seniorov v Dome sv. Kozmu a Damiána“.

Vedenie Domu sv. Kozmu a Damiána

Donátori a sponzori projektu:

  • MESTO PREŠOV
  • R e n o v a b i s – Nemecko
  • V a s t e n a k t i e – Holandsko
  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie