Menu

Zapájame sa do projektu

Názov projektu:  Kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z – symfónia krásy a bezpečia pre seniorov

Hlavný cieľ projektu:

Zvyšovanie kvality života seniorov, cez estetickú, bezpečnú a klimatickú úpravu prostredia. Vhodné spájanie aktivity a relaxu u seniorov cez vytvorenie 2 nových socioterapeutických zón v rámci exteriéru zariadenia. Tento hlavný cieľ bol splnený a to cez úspešne realizované aktivity v rámci projektu:

Výsledky projektu:

  • Vybudovaný nový múrik a oplotenie na rozmedzí pozemku Domu sv. Kozmu a Damiána. 
  • Ďalej sú inštalované nové zábradlia na balkónoch (terasách), ktoré spĺňajú  bezpečnostnú i estetickú funkciu. Seniori vysoko ocenili aj vytvorenie 2 nových socioterapeutických zón na terasách budovy, ktoré sme vybavili špeciálnymi mobilnými kreslami určenými pre ľudí s poruchami mobility, slnečníkmi a stolíkmi. Kreslá a sú vyvinuté tak, aby človek s poruchou mobility, ak po určitom čase nevládze sedieť, na chvíľu si oddýchol v ležiacej polohe jednoduchým prepolohovaním kresla napr. aj priamo na terase či v seniorparku a po chvíli relaxu sa mohol znovu zapojiť do pikniku, šachu či inej aktivity.
  • Projekt spĺňa okrem iného aj funkciu sociálnej integrácie. Realizáciou projektu naplníme základnú potrebu seniorov, bývať v estetiky podnetnom a bezpečnom prostredí a aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas, podľa individuálnych prianí a možností jednotlivých seniorov. Pričom naším prvoradým cieľom je zvyšovanie kvality života našich seniorov.
  • Inštalovanie bezprievanovej klímy do 2 miestností a parapetnej klímy do 1 miestnosti podkrovia umožní aktívnu prácu aj popoludňajší relax seniorom v príjemnom klimaticky upravenom prostredí aj počas najhorúcejších dní roka.

Benefitom týchto realizovaných projektov je  pozitívny stimul pre všetkých zúčastnených Spojenie príjemného relaxu s rekreačnou aktivitou pri cvičení, rehabilitácii a rôznych športových či spoločenských aktivitách. Našou prioritou sú kvalitne poskytované sociálne služby od A po Z – symfónia krásy a bezpečia pre seniorov.

Našou víziou do budúcnosti je naďalej zvyšovať kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami podľa ich individuálnych potrieb. Dlhodobé benefity z realizovaného projektu sú v neustálom zvyšovaní kvality života seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána, čo je trvalou víziou Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie ako poskytovateľa sociálnych služieb.

Vyhodnotenie projektu záver

Myslíme si, že zvyšovanie kvality života seniorov s poruchami mobility je veľmi potrebné a často sa táto problematika v spoločnosti odsúva na margo. Projektom chceme poukázať na aktuálnosť starať sa o potreby týchto ľudí, dať im nový impulz do života. Vytvoriť bezpečné aj esteticky vhodné prostredie pre týchto ľudí. Už 17 rokov a snažíme sa reflektovať na aktuálne potreby seniorov v Dome sv. Kozmu a Damiána, a k týmto aktuálnym potrebám bola nasmerovaná aj realizácia projektu.

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
v spolupráci s Kongregáciou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie