Menu

Kríž je znakom spásy…

Dnes dopoludnia sme modlitbou začali 4O-dňový pôst pred sviatkami Kristovho Vzkriesenia. V modlitbe sme prosili o odpustenie za zanedbané dobro, previnenia voči blížnemu, sebectvo a netrpezlivosť. Prosili sme nášho Boha o zmilovanie a lásku, aby nepamätal na naše neprávosti, veď sme dielom jeho rúk a vzývame jeho meno. 

Pozývame Vás, drahí priatelia a naši najblížší, spojte sa s nami v modlitbe a pomôžte nám prežiť tento čas pokánia s otvoreným srdcom, aby náš vzťah s Bohom sa stal viac osobný, plný lásky a nádeje.