Menu

Ďakovná púť do Ľutiny

Dňa 6.9.2018 sa uskutočnila spoločná ďakovná púť seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a členov o.z. Láskavé ruky. Táto duchovná púť začala v záhrade Presvätej Bohorodičky. Modlitbou sv. ruženca všetci zúčastnení vyprosovali požehnanie pre svoje rodiny a ďakovali za prijaté dobrodenia. Po modlitbe bol čas na prehliadku celého areálu a súkromnú modlitbu, nasledovalo malé občerstvenie. Vyvrcholením  púte bola modlitba mariánskeho akatistu v bazilike minor, ktorú viedol o. Vasil Kindja. Po modlitbe povzbudil  pútnikov, aby kráčali dôvere k Presvätej Bohorodičke, lebo tá sprostredkuje Božie milosrdenstvo chorým, trpiacim, slabým, jednoducho všetkým.

 

Táto aktivita sa uskutočnila v rámci pokračovania projektu:

Integrácia ľudí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti – symfónia aktivity a relaxu.

Zakúpenie 9  miestneho špeciálne upraveného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík

 

Donátori projektu:

  • Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb cez MPSVaR SR
  • Nadácia EPH
  • Dotácia z rozpočtu na podporované oblasti cez MESTO PREŠOV
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
  • Kongregácia sestier služobníc NPM a dary od právnických a fyzických osôb