Menu

15 narodeniny

Prvý júlový deň bol významným pre všetkých, ktorí patria do komunity Domu sv. Kozmu a Damiána. V tento deň spoločne slávili odpustovú slávnosť obidvoch svojich patrónov a zároveň ďakovali Bohu za 15 rokov svojej existencie na Rumanovej 6 v Prešove.
Slávnostnú sv. liturgiu slúžil vladyka Milan Chautur, košický eparcha, spolu s ďalšími 12 kňazmi. Homíliou sa k ich srdciam prihovoril vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. K seniorom, ich rodinám, lekárom, všetkým dobrodincom i priaznivcom komunity sa prihovorila generálna predstavená sr. Tereza Slota z Ríma, sr. Petra Sičáková, provinciálna predstavená, a sr. Dária Krajňáková, zakladateľka tohto zariadenia.
Sestrám služobniciam, teda zriaďovateľovi Domu, odovzdala primátorka p. Ing. Andrea Turčanová za mesto Prešov ďakovný list za dlhoročnú službu starším, chorým a opusteným ľuďom. V liste vyjadrila vďaku všetkým rehoľným sestrám, odborným zamestnancom i ostatnému personálu za profesionálny a ľudský prístup v duchu kresťanskej etiky k tým, ktorí si už sami pomôcť nemôžu.
Po slávnostnej sv. liturgii a príhovoroch nasledovalo agapé pretkávané ľudovou hudbou i piesňami na želanie, ktoré prispeli k vytvoreniu príjemnej rodinnej atmosféry.
Na ďakovnej odpustovej slávnosti sa zúčastnilo asi 140 ľudí všetkých vekových kategórií od najmladších niekoľkomesačných pravnúčat až po 93-ročných seniorov.
Nech Pán naďalej žehná toto dielo a cez patrónov Domu prejavuje svoje milosrdenstvo.