Menu

Za rok 2015

Povinné obstarávanie

Obdobie 01.10.2015-31.12.2015

 

Hodnota zákazky: 3 436,80 €

Predmet zákazky: Podpora rozvoja sociálnych služieb cez zakúpenie 4  kresiel

na kolieskach

Identifikácia úspešného uchádzača: DREVO-KLENOT, Ing. Alica Škrabská, Levočská 20,

080 01  Prešov