Menu

Charitatívny „Cake Day“

V pondelok dňa 28.10.2019 sme krátko pred obedom privítali milú návštevu. Pracovníčky z Firmy T – Systems Slovakia s.r.o nám prišli predstaviť svoju charitatívnu aktivitu. Rozhodli sa urobiť niečo dobré pre iných. Ich aktivita bola v tom, že zorganizovali pečenie domácich koláčov, ktoré za dobrovoľný príspevok ponúkali kolegom k rannej kávičke. Výnos z predaja koláčov  2043,. eur, sa rozhodli venovať na zvýšenie kvality života našich seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána. Bolo to milé a obapolne obohacujúce stretnutie.  Naši seniori vďačne tento finančný dar prijali a na oplátku, týmto dobrodinkám, podarovali vlastnoručne vyrobené ozdobné vankúše a od srdca im zaspievali. Veríme, že aj toto stretnutie prinieslo radosť do srdca darujúcim i obdarovaným, a napomôže plniť sny našich seniorov.