Menu

Naše poslanie

Dom sv. Kozmu a Damiána zriadila Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Zariadenie sa nachádza v meste Prešov na Rumanovej ulici, v širšom centre mesta, neďaleko fakultnej nemocnice s poliklinikou a všetkých dôležitých miestnych inštitúcií. Naše zariadenie je rodinného typu s malou kapacitou. Jeho cieľom je vytvorenie dôstojných podmienok pre poskytovanie kvalitnej profesionálnej starostlivosti o ťažko chorých ľudí, prevažne vo vyššom veku, s celoročnou pobytovou formou poskytovania. Vytvárame pevné zázemie, kde dominuje istota, ktorá zaručuje odbornosť a kompetentnosť poskytovaných služieb človeku, v tejto zraniteľnej etape jeho života. Staráme sa o duchovný život klientov cez duchovnú starostlivosť, ktorú nám poskytujú gréckokatolícki kňazi, seminaristi aj rehoľné sestry. Snažíme sa vytvoriť zázemie dôvery a maximálne možnú komplexnú bio-psycho-sociálnu a duchovnú starostlivosť až do posledných chvíľ života. Pričom rešpektujeme osobné priania každého jednotlivca. Podporujeme posilňovanie vzťahov s rodinou a širšou komunitou. Slúžiť pre nás znamená predovšetkým vnímať aktuálne potreby človeka, mať v sebe ochotu pomáhať, ale aj odbornú vedomosť ako to urobiť. Snažíme sa priniesť nový rozmer služby pre túto skupinu ľudí, a to vytvorením miesta, kde sa človek cíti byť prijatý a má pocit priateľského ovzdušia a bezpečia.