Menu

Šálky od detí

V týchto dňoch si z príležitosti mesiaca úcty k starším spomenuli na nás aj žiaci z 3.A triedy z Cirkevnej ZŠ s MŠ sv. Gorazda z Košíc. Tieto deti zhotovili pre našich seniorov krásne šálky s čajom. Všetci sa veľmi potešili milému pozdravu od detí veľkú obálku otvorila p. Albinka.