Menu

Návšteva z Bolívie

V jeden prázdninový deň, dňa 11.07.2019, k nám zavítal vzácny hosť. Jeho návšteva bola preto vzácna, lebo bol z ďaleka. Navštívil nás o. Ján Piatak slovenský misionár pôsobiaci v Bolívii. V priebehu dopoludnia nám priblížil svoj život, ktorý teraz žije medzi veriacimi indiánmi v Bolívijskom pralese. Poukázal nám na krásu rozvíjajúcej sa komunity, ale i nebezpečenstvá, ktoré číhajú na každom kroku. Cez prezentáciu sme mali možnosť vidieť ako vyzerá život bez všetkých technických vymožeností a ako odvážne žijú ľudia,  rešpektujúc prírodu a svet okolo seba. Boh je Otec všetkých, tak veríme,  že on sa postará aj o nich cez ruky týchto statočných misionárov.