Menu

Energia mladých a skúsenosti šedín

 

            

Projekt cez výzvu: Active Citizens Fund – Slovakia (ACF – Slovakia)

Názov projektu: Energia mladých a skúsenosti šedín Od 1.6.2020 sme začali s realizáciou projektu pod názvom “Energia mladých a skúsenosti šedín”. Jedná sa o projekt, kde spolupracuje viacero subjektov, a to: Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána a študenti z rôznych stredných a vysokých škôl. Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Pomocou projektu umožníme seniorom a 2 znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie rozhodovať o svojej prítomnosti i budúcnosti. Keďže ľudí v séniu pribúda, je riešenie problémov a perspektív identifikácie ich potrieb, viac ako aktuálne. V reálnej praxi sa stretávame s odsúvaním seniorov s poruchou mobility a špeciálnymi problémami na okraj spoločnosti. Seniori častokrát, kvôli svojmu zdravotnému znevýhodneniu, majú len obmedzené možnosti rozhodovania o svojej prítomnosti aj budúcnosti. My to chceme zmeniť. Riešením je zaangažovať mladých ľudí na stredných i vysokých školách, aby mali odvahu aj chuť skvalitňovať život ľuďom so špeciálnymi potrebami. Zapojiť ich do projektov, ktoré riešia potreby a problémy týchto ľudí s poruchami mobility. Seniori chcú byť informovaní o tom čo sa deje v spoločnosti, v našom meste, a preto im chceme umožniť spolu s mladými dobrovoľníkmi účasť na zasadaní Mestského zastupiteľstva, či zastupiteľstva PSK. Ukázať mladým študentom – dobrovoľníkom, že aj oni môžu svojou energiou, zápalom, otvoriť nové možnosti, búrať bariéry predsudkov i fyzické bariéry v našom meste.