Menu

Deň dobrovoľníkov

„Láska začína až tam, kde už nie je možné čakať žiadny dar.“ V utorok  27.08.2019 k nám zavítali deti a mládež z gréckokatolíckej farnosti Pichne, spolu so svojim duchovným otcom Martinom. Na tento deň si špeciálne pripravili rôzne aktivity pre našich seniorov. Za asistencie dobrovoľníkov z  o. z. LÁSKAVÉ RUKY a po krátkom zoznámení, sa spoločne so seniormi pustili do práce. Vyrábali krásne farebné sviece, a ikony – lepením obrázkov na kúsky dreva. Seniori v prítomnosti mladých na chvíľu opäť omladli a svoju radosť vyjadrovali pokojným úsmevom. Tento deň bol nikto neostal bez daru. Naši dobrovoľníci darovali svoju lásku, talenty a voľný čas tým, ktorí ho vďačne prijali. Odmenou za tento dar bola radosť, úsmev a pokojné tváre seniorov.