Menu

Púť seniorov do Ružencovej záhrady

Dňa 12.07.2016 sa uskutočnila púť seniorov do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. S myšlienkou usporiadania púte prišli naši seniori a spojili si tento úmysel s vďakou za  15 rokov existencie Domu sv. Kozmu a Damiána.  A takto deň púte zachytili naši seniori: Deň sa začal inak ako zvyčajne, hneď skoro ráno sa všetko hýbalo prípravami a včasnými raňajkami. Následne sme sa všetci v príjemnej nálade, prepravili šiestimi autami na miesto určenia. Pred deviatou hodinou už sme dorazili do cieľa.Spolu našu skupinku tvorilo 23 pútnikov – seniori, zamestnanci a dobrovoľníci a postupne sa naše rady rozšírili aj veriacich z domácej farnosti. Keď sme sa usadili na lavičky okolo sochy Panny Márie – centra záhrady, privítal nás a prihovoril sa k nám správca Ružencovej záhrady. Oboznámil nás s históriou kostola a farnosti. Prekvapil nás vysvetlením symboliky hlavnej sochy. Hlavná socha zobrazuje Pannu Máriu, ktorá má v náručí malého Ježiška. Táto socha znázorňuje otvorenú náruč cez vystretú ľavú ruku Ježiša a pravú ruku Panny Márie, spolu takto objímajú nielen všetkých pútnikov, ale aj celý svet. Z tohto úkazu nám vyplýva objatie všetkých ľudí. Podstavec súsošia má tiež svoju symboliku – 150 kusov dlažby okolo sochy znázorňuje 150 žalmov.

Po príhovore náš program pokračoval ďalej a to modlitbou  svätého ruženca, popri ktorom sme spievali oslavné piesne. Potom nasledovala spievaná modlitba molebenu k Presvätej Bohorodičke. Po tomto duchovnom programe prišlo vhod pre nás všetkých malé občerstvenie. Posilnili sme sa desiatou a doplnili pitný režim. Nasledoval voľný program a to už na základe požiadaviek každého z nás. Niektorí sme navštívili chrám, iných zase zaujal areál záhrady. Všetci, ktorí boli v chráme sme sa zapísali do kroniky návštev. Milým prekvapením a spestrením nášho programu bola usmievavá dievčina Nikol z domácej farnosti, ktorá nám spríjemnila deň svojim spevom mariánskych piesní, ku ktorým sme sa pridali aj my. Čo nás, seniorov na tejto púti najviac oslovilo? Niekoľko našich postrehov: viacerí sme ocenili úsilie miestnych farníkov a pochválili sme im renováciu chrámu a celkovú starostlivosť o areál  Ružencovej záhrady, niektorí z nás vyzdvihli estetickú a umeleckú stránku chrámu, súsoší i reliéfov znázorňujúcich tajomstvá ruženca, ostatným sa páčilo na našom putovaní všetko – duchovná aj spoločenská úroveň a hlavne pobyt na čerstvom vzduchu. Keď sa priblížilo poludnie, nastal čas, kedy sme začínali pomýšľať na návrat         do Domu Svätého Kozmu a Damiána v Prešove. Všetci sme boli príjemne unavení, ale zároveň naplnení duchovným zážitkom  a plní očakávaní sa tešíme na budúce putovanie.

Autori článku: p. Mária, p. Evka, p. Štefan a dobrovoľníčky Ivana a Júlia