Menu

Hrnčiarstvo v rukách detí a seniorov

 Názov projektu: Hrnčiarstvo v rukách detí a seniorov

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality života seniorov – odbúranie sociálnej izolácie ako následku epidemických opatrení a rozvoj zručností formou pracovnej terapie. Prostredníctvom organizovania rôznych stretnutí boli prezentované výrobky seniorov aj samotné hrnčiarstvo. Pracovné terapie s hlinou za účasti seniorov, ich blízkych, priateľov a širokej verejnosti, detí z materskej školy, žiakov ZŠ a SŠ aj dobrovoľníkov z VŠ boli nielen príjemným zážitkom, ale aj jedinečnou príležitosťou na vzdelávanie aj zábavu. Jednotlivé stretnutia boli: 

Deň ľudových tradícií a hrnčiarstva 07.09.2022 – Pod vedením lektorov boli vyrábané výrobky z hliny na hrnčiarskom kruhu alebo ručne, na pripravené výrobky po prvom výpale bola nanesená glazúra a pripravené na druhý výpal. Mohli sme verejnosti, deťom a mládeži ukázať aká krásna je ľudová tvorba a ľudové umenie, pestovať ľudové tradície, odovzdať vzťah k práci a k ľudovej tvorbe.

Deň otvorených dverí občianskeho združenia Láskavé ruky 13.09.2022 a Týždeň dobrovoľníctva 16. – 23.09.2022.

Projekt má dlhodobý charakter.

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Nadácie SPP PROGRAM PODPORY PARTNERSTIEV 2022. 

Finančný dar bol použitý na materiál na pracovné terapie a na zakúpenie kresiel na kolieskach, aby sme mohli imobilných  seniorov presunúť z interiéru budovy do senior-parku, kde sa konali jednotlivé aktivity.

Prešov, 27.09.2022