Menu

Putovanie do Betlehéma

V čase Filipovky sme spolu s klientmi namaľovali sv. Jozefa s Pannou Máriou a v nasledujúcich dňoch sa budeme spoločne pripravovať na narodenie Ježiša.