Menu

Púť na Staré Hory…

8.júna 2019 sa zamestnanci z Domu sv. Kozmu a Damiána, sa vybrali na pripojili k celoslovenskej púti kresťanských zdravotníkov na Starých Horách. V modlitbe a rozjímaní spoločne ďakovali aj prosili, v Bazilike Návštevy Panny Márie,  nebeskú Matku za jej pomoc a ochranu pri svojom náročnom povolaní starostlivosti o ťažko chorých aj zomierajúcich…. Púť sa zakončila v areále Studničky modlitbou slávnostného ruženca a obnovením zverenia zdravotníkov a chorých Slovenska svätým Kozmovi a Damiánovi s možnosťou uctiť si relikvie týchto nezištných svätých lekárov.

                                                                                                                                                                              s. Emanuela Rindošová, účastníčka púte

Ďalšie podrobnosti o púti sa môžete dozvedieť:

https://www.katolickenoviny.sk/spravodajstvo/category/domace/article/stare-hory-privitali-krestanskych-zdravotnikov.xhtml