Menu

Projekt na stropné zariadenia

Názov projektu: 

Zdvíhacie stropné zariadenie do 1 izby a 1 kúpeľne umožňujúce prehup medzi izbou a kúpeľňou

Krátke zhrnutie o priebehu a výsledkoch realizovaného projektu:

Nákup a inštalácia zdvíhacieho stropného zariadenia boli realizované cestou verejného obstarávania. Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii bola inštalácia zdvíhacieho stropného zariadenia realizovaná dňa 7.4.2021. Realizáciou tohto projektu sa zlepšila manipulácia s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nákup technických zariadení uľahčuje pohyb klienta a napomáha obsluhujúcemu personálu pri zdvíhaní a rehabilitácii, zvyšuje diskrétnosť, bezpečnosť a citlivosť pri zaobchádzaní s imobilným klientom. Stropné zdviháky umožnili uľahčenie vertikalizácie a presádzania seniorov z postele do vozíkov a mobilných kresiel a následne im to umožňuje vyššiu mieru integrácie do spoločnosti a vo väčšej miere sa môžu zúčastňovať aktivít v areáli aj mimo areál zariadenia. 

Tento projekt sa realizoval vďaka dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, za čo vyslovujeme poďakovanie.