Menu

Deň plný radosti z pohybu

Tretiu Kozmo-Damián olympiádu svojím príhovorom slávnostne otvoril o. Jozef Gača, prefekt Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča. Nepsriešiel sám ale aj so seminaristami ako dobrovoľníkmi.18.9.2015 bol deň plný športu, radosti z pohybu a z pobytu na čerstvom vzduchu, ale hlavne deň strávený s úsmevom na tvári v kruhu svojich rodín a priateľov. Náš senior-park sa premenil na športovisko, kde v 8 súťažných disciplínach o prvenstvo bojovalo 108 súťažiacich. Športovcov prišli pozdraviť  aj zástupkyne MESTA PREŠOV p. PhDr. Mária Humeníková – vedúca odboru sociálnych služieb, ktorá sa všetkým prihovorila a popriala veľa síl pri pretekoch i radosti zo spoločne strávených chvíľ a spolu s p. PhDr. Janou Zakarovskou sa aktívne do olympijského zápolenia aj zapojili. Najväčšie športové nadšenie bolo vidieť pri štafetovom behu, kedy sa súťažilo v zmiešaných štafetových družstvách: senior + dieťa (vnúčatko) + rodinný príslušníci + mládežníci (dobrovoľníci zo SZŠ sv. Bazila Veľkého) + personál. Veľa úsmevu, ale aj sústredenia priniesla vodná športová disciplína „rybolov“, kde pomocou rybárskeho prúta s magnetom bolo potrebné nachytať čo najviac rýb z bazéna. V tento deň nechýbali okrem tradičných športových disciplín aj nové a to prechod po „ľadových kryhách“ či cvičenie na rehabilitačných prvkoch mobiliáru. Športové zápolenia boli doplnené hudobnými vsuvkami t.j. spev s gitarou, ktorými nám ochotne spríjemnili spoločné chvíle bratia seminaristi.

Deň sa niesol v harmónii rodiny, prírody, športu a hudby. Nakoniec bolo spoločné agapé a rozdávanie zaslúžených diplomov a medailí.

 Sponzori podujatia:

  • Mesto Prešov
  • Kongregácia SSNPM