Menu

Novoročné predstavzatia inšpirované pápežom Františkom

Nový rok je časom novoročných predsavzatí. Preto sme sa aj my v Dome sv. Kozmu a Damiána
poohliadli po niečom krásnom a hodnotnom, čo môže náš život spestriť, a tým okolo nás urobiť radosť
či utrieť slzu. Našli sme čo sme hľadali. Inšpiroval nás sám svätý otec František a jeho 9 predsavzatí
na nový rok. Sú veľmi zaujímavé a dôležité pre budovanie vzťahu k Bohu i ozdravenie medziľudských
vzťahov. Ďalej sú nadčasové a aktuálne pre všetky vekové kategórie. Pre všetkých nás môžu tieto
body slúžiť ako novoročné predsavzatie.
Spomeniem aspoň štyri:

 1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo
  sme. 
 2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas,
  pozornosť a lásku.
 3. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste
  spôsobili druhým.
 4. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú… starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a
  cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení.
  S modlitbou do nového roku 2024 klienti a personál z Domu sv. Kozmu a Damiána