Menu

Dobrovoľníctvo

V Dome sv. Kozmu a Damiána sme presvedčení, že dobrovoľník má nezastúpiteľné miesto  v aktivitách našej organizácie. Našou víziou je poskytnúť podporu a pomoc  aktívnym mladým ľuďom, ktorí majú záujem stať sa dobrovoľníkmi. Už vopred im patrí naša veľká vďaka za odvahu a chuť angažovať sa  v prospech ľudí s poruchami mobility.

Kto je dobrovoľník?
Dobrovoľník je osoba, ktorá vo svojom voľnom čase bezplatne a dobrovoľne vykonáva činnosť v prospech druhých.

Môžeš byť ním aj ty!

Pár dobrých dôvodov prečo sa stať dobrovoľníkom:

 • získaš nové informácie, poznatky, skúsenosti, ktoré môžeš využiť ďalej (štúdium, práca)
 • spoznáš nových ľudí, priateľov
 • zmysluplne stráviš čas
 • budeš užitočný
 • cez prácu s ľuďmi a vzťahy spoznáš viac sám seba
 • získaš nové pohľady, otvoria sa ti nové obzory, výzvy

V Dome sv. Kozmu a Damiána potrebujeme dobrovoľníkov do týchto aktivít:

 • tvorivé dielne pre seniorov so špeciálnymi potrebami
 • pomoc pri jednorázových akciách – športové a kultúrne podujatia
 • realizácia muzikoterapie
 • stráviť čas s klientom v rozhovore, v počúvaní
 • spoločné cvičenie na Motomede viva 1 –> senior + junior
 • spoločné prechádzky a rozhovory
 • učenie seniorov práci s PC, notebookom
 • asistencia pri skypovaní seniora s rodinou (niektorí majú deti, vnúčatá v zahraničí a majú túžbu sa s nimi spájať pomocou skype, emailov)
 • výlety mimo areál zariadenia – návšteva pútnických miest, výlety do mesta, posedenie na “korze”, v cukrárni, návšteva koncertov, galérii, divadla
 • asistencia pri animoterapii (rybičky v akváriu, v jazierku kŕmenie pozorovanie, kanisterapia)
 • údržba a čistenie akvária v spoločenskej miestnosti
 • čistenie jazierka v seniorparku
 • údržba seniorparku a sezónna výsadba kvetov a zelene

Dôležité pravidlá pre dobrovoľníka:

 • zverenú prácu vykonáva zodpovedne
 • dodržiava zásadu mlčanlivosti
 • dbá o dobro a bezpečnosť zverených osôb aj seba
 • je dochvíľny, dodržiava dohodnuté pravidlá
 • rešpektuje koordinátora dobrovoľníkov
 • správa sa zodpovedne v súlade s etickým kódexom dobrovoľníka.

Ak máš záujem na túto dobrovoľnícku službu stačí sa zeregistrovať:


REGISTRÁCIA:

KONTAKT:  Rumanova 6, Prešov 080 01,   č.t. 0918 693 449; dobrovolnikkad@gmail.com