Menu

Pieseň vďaky…

“Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.” Mesiac Október je v našej spoločnosti venovaný úcte k starším. V tejto myšlienke sa mladí z farnosti Košice – Staré mesto rozhodli pripraviť program. Kvôli prevládajúcej mimoriadnej situácii, žiaľ nemohli osobne navštíviť našich seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána. Mladí sa nevzdali svojej myšlienky a tak s väčším odhodlaním, urobili krátky videoklip, ktorý nezastavi žiaden COVID 19. Naši seniori sú prameňom skúsenosti,múdrosti a nesmiernej lásky. Zaslúžia si našu úctu a vďaku nielen v októbri ale aj po celý rok.

https://drive.google.com/file/d/1q-bMMgS83DO2coveWACD9Mr0aVsXF1_A/view?fbclid=IwAR3Q7VvIfbV_YTyt4Q6KWl8tyD7LwVLPrkmjJ2D_XpOX0agh8-c-FeDQHJY