Menu

Za rok 2016

Povinné obstarávanie

Obdobie 01.01.2016-31.03.2016

 

Hodnota zákazky: 2 577,60 €

Predmet zákazky: Podpora rozvoja sociálnych služieb cez nákup zdravotníckych pomôcok

Identifikácia úspešného uchádzača: DREVO-KLENOT, Ing. Alica Škrabská, Levočská 20,

080 01  Prešov

 

 

Hodnota zákazky: 8 405,43 €

Predmet zákazky: Podpora rozvoja sociálnych služieb cez nákup zdravotníckych pomôcok

Identifikácia úspešného uchádzača: Dartin Slovensko spol. s r.o., Ľ. Podjavorinskej 25,

080 05  Prešov