Menu

Spolu chráňme seniorov

Metóda realizácie projektu: spolupráca medzi MOV LÁSKAVÉ RUKY o.z., pobytového sociálneho zariadenia určeného pre seniorov s poruchou mobility a špeciálnymi potrebami Domom sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove (ŠZ, DSS, ZOS) a realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.

Projektovým zámerom je zvýšiť kvalitu života seniorov s poruchou mobility a pomôcť im rozhodovať o svojej prítomnosti i budúcnosti a v čase mimoriadnej situácie pandémie koronavírusu Covid -19. Prvoradou úlohou, ktorú si vytýčilo naše občianske združenie pre rok 2020, je spolu s vedením Domu sv. Kozmu a Damiána chrániť tých najzraniteľnejších – seniorov v pobytovej sociálnej službe. Zaviedli sa rôzne preventívne opatrenia a sprísnili sa vnútorné predpisy v záujme ochrany seniorov pred COVI-19, zvlášť teraz v 2. vlne pandémie koronavírusu v zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v Prešovskom samosprávnom kraji. 

V rámci prebiehajúceho projektu bolo zabezpečené materiálno – technické vybavenie pre chod prevádzky a možnosti zriadenia karanténnej jednotky alebo aj viacerých izieb v rámci reprofilácie lôžok. Projektový zámer obsahoval aj zakúpenie nevyhnutných osobných ochranných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov a hygienického jednorazového spotrebného materiálu, ďalej nákup materiálno – technického vybavenia pre možnosti ubytovania personálu v kancelárskych priestoroch v prípade karantény. Ďalej nákup materiálno technického vybavenia pre zabezpečenie wifi signálu do celej budovy pre možnosti videohovorov a emailového spojenia s rodinou z izieb seniorov v čase ohrozenia koronavírusom. 

Charakter projektu je dlhodobý, s cieľom zabezpečiť zvýšenú kvalitu života seniorov, a tiež zvýšenú kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“ 

s. Emanuela Mária Rindošová, štatutár