Menu

Nový kamarát

Pani Julka dostala nového kamaráta s ktorým sa pomaličky zoznamuje. Každý deň sa učí používať tablet ako pomôcku na alternatívnu komunikáciu so špeciálnym programom Grid3 na hlasový výstup. Tento projekt je realizovaný s podporou Nadácie SPP.