Menu

Duchovné sprevádzanie

V interiéri Domu sv. Kozmu a Damiána sa nachádza kaplnka s relikviami patrónov nášho zariadenia, ktorými sú lekári a divotvorcovia sv. Kozma a Damián. Táto kaplnka je stále k dispozícií klientom, ich rodinám, návštevníkom i zamestnancom.

Duchovné sprevádzanie sa realizuje rôznymi formami:

– spoločné modlitby rôznych pobožností, /sv. ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu, molebeny, akatisty, krížová cesta, adorácie, duchovné obnovy…/;

– sväté liturgie – nedele, každý sviatok a prvé piatky; 

– vysluhovanie sviatostí, sviatosť zmierenia, pomazania chorých;

– čítanie Svätého Písma, životopisov svätých, rozhovory;

– sledovanie filmov a dokumentov;

– sledovanie TV LUX;

– počúvanie rádia Lumen

 Akatist k sv. Kozmovi a Damiánovi, liečiteľom chorôb