Menu

Deň našich patrónov

Aj tento rok sa 1. júl 2020 niesol v znamení slávenia slávnosti patrónov nášho zariadenia, liečiteľov a divotvorcov svätých Kozmu a Damiána. V kruhu našich seniorov a zamestnancov sme slávili ďakovnú svätú liturgiu. V homílii sa k nám prihovoril o. Jozef Gača a priblížil nám život týchto dvoch divotrvorcov, ktorí svoj život odovzdali službe Bohu a pomoci chorým ľuďom.