Menu

Vytvorenie mobiliáru v parku

V senior parku pri Dome sv. Kozmu a Damiána sme v septembri 2014 vytvorili novú exteriérovú rehabilitačnú zónu s tromi rehabilitačnými prvkami. Jednotlivé prvky boli navrhnuté a vytvorené tímom odborníkov z oblasti fyzioterapie, medicíny techniky a sociológie, aby spĺňali všetky fyzioterapeutické i technické kritériá. Sú určené na cvičenie pre ľudí s rozličnými ochoreniami pohybového systému, neurologickými ochoreniami a hlavne s rôznymi typmi ochrnutia po cievnych mozgových príhodách.  Pozri foto. [portfolio_slideshow include=”479,480,481,482,483,484,485,486,487,488″]

Cieľom bolo vytvoriť fyzioterapeutickú zónu a tak spojiť pobyt na čerstvom vzduchu s rehabilitáciou pod odborným dohľadom fyzioterapeuta a za účasti rodinných príslušníkov, odborných zamestnancov a študentov-dobrovoľníkov. Socializačný rozmer tohto projektu spočíva v tom, že cvičenie môžu realizovať  viacerí cvičenci súčasne, čo pôsobí veľmi stimulačne. Najlepšia je kombinovaná dvojica: senior a dieťa alebo senior a študent-dobrovoľník, čo sme si hneď v deň otvorenia parku mohli vyskúšať a potvrdilo sa nám to.  Pozri foto. [portfolio_slideshow include=”517,503,504,505,506,507,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,469,470,471,472,473,522,474,475,476,477,478″]

„Ak precvičujeme časti nášho tela umiernene a udržujeme ich aktívne pohybmi im vlastnými, udržujeme ich zdravé, a tým cielene spomaľujeme ich starnutie. Ak sú naopak neaktívne, začnú sa objavovať rôzne poruchy, ľahko ochorejú a rýchlo starnú“ (Hippokrates, r. 50 pred Kr.).

Rehabilitačný prvok na ponaťahovanie sa

Tento prvok slúži na ponaťahovanie horných aj dolných končatín a pretiahnutie chrbtového svalstva. Madlá sú určené na upevnenie stability, ako pevná opora pri naťahovaní sa, podrepoch, pochode na mieste, vytáčaní do strán a pod. Pozri foto. [portfolio_slideshow include=”489,490,491,492,493,494,495″]

Motorické labyrinty

Ide o pomôcky na sociálnu terapiu, sociálnu rehabilitáciu a pracovnú terapiu. Využívajú sa na stimuláciu úchopu drevenej guľôčky rukou a manipuláciu s ňou po dráhach labyrintu ako prevencia stuhnutia ramenných, lakťových a zápästných kĺbov. Pri pravidelnom cvičení je prínos badateľný na zvýšení pohyblivosti všetkých kĺbov horných končatín. Posilňuje sa jemná motorika. Ďalej slúži na precvičenie motoriky rúk, koordinácie očí a rúk. Ergonomicky tvarované drevené guľôčky sú navrhnuté tak, aby sa pomocou nich precvičoval „pinzetový“ úchop. Cvičenie na labyrintoch podporuje vytrvalosť a stimuláciu mozgovej činnosti: stimuláciu logicko-deduktívnych schopností, zvýšenie schopnosti koncentrácie. Táto terapia prináša seniorovi fyzickú a psychickú pohodu. Je taktiež výrazným prínosom pre sociálny a emotívny rozmer, keďže sa tohto cvičenia rady zúčastnia aj deti.

Prvok s rotačnými kruhmi (posiľňovač paží a ramien) + prvok s guľôčkami

Je určený na ponaťahovanie a posilňovanie horných končatín, najmä kĺbov. Vybavený je rotačnými kruhmi, ktoré sa otáčajú okolo svojej osi pomocou sily, ktorú na kruh cvičenec vyvinie. Rotačné kotúče sú umiestnené v dvoch rôznych výškach a navrhnuté tak, aby vyhovovali používateľom s rôznou výškou a tiež s obmedzenou mobilitou ramien. Zariadenie je sprístupnené aj pre používateľov invalidného vozíka. Prínos cvičenia spočíva v prevencii stuhnutia ramenných kĺbov. Napomáha zvýšiť pohyblivosť ramenných, lakťových a zápästných kĺbov a ponaťahovať chrbtové svalstvo. Pozri foto. [portfolio_slideshow include=”498,499,523,500″]

Rady pre správne a dobré cvičenie

Zvoliť si tú stranu náradia, ktorá je výškovo lepšie vyhovujúca. Drevenú rúčku na rotačnom kruhu uchopiť dlaňou a kruhmi otáčať smerom do vnútra a von. Smer otáčania je potrebné po istom čase meniť. Pohyb možno robiť oboma rukami súčasne alebo každou jednotlivo. Pozri foto.

Rehabilitačný prvok na rúčkovanie a ponaťahovanie sa – rebriny

Tento prvok slúži veľmi efektívne na ponaťahovanie a posilnenie chrbtových, brušných, krčných i ďalších svalov. Má veľký význam pre posilňovanie kondície horných aj dolných končatín. U vozičkárov slúži ako pomôcka pri vertikalizácii – postavenie sa a opätovné posadenie sa do vozíka, samozrejme pod odborným dohľadom a s dopomocou. Pre deti ako preliezačka, ktorá ponúka radosť z pohybu. Pozri foto. [portfolio_slideshow include=”496,497″]