Menu

Púť do Mariánskeho pútnického mestečka Máriapócs v Maďarsku

Sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie putovali k Bohorodičke do pútnického mesta Máriapócs v Maďarsku, spolu so zamestnancami a ich rodinami z nášho zariadenia Domu sv. Kozmu a Damiána z Prešova. Mestečko Máriapócs má dlhú pútnickú tradíciu a niekoľko storočí tu prichádzajú pútnici z celej Európy k milostivému obrazu Bohorodičky, ktorý v roku 1696 začal slziť a boli tam zaznamenané viaceré zázračné uzdravenia a získané milosti.

Namaľovať ho dal jeden veriaci, ako poďakovanie za vyslobodenie z Tureckého zajatia, ktoré pripisoval zvláštnej ochrane Matky Božej. Na milostivom mieste sa pútnici zúčastnili svätej liturgie, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vo svojej homílii poukázal na život presvätej Bohorodičky ako model veriaceho človeka pre dnešné časy. Aj my, ako spoločenstvo sv. Kozmu a Damiána, sme tam strávili niekoľko hodín ticha, rozjímania a modlitieb, aby sme prosili o požehnanie pre svoje rodiny i komunity a načerpali silu do nášho poslania starostlivosti o chorých ľudí.

Po slávnosti si pútnici svoju púť spríjemnili exkurziou v ZOO parku v Nyíregyháze. Boli to nádherné zážitky, kde sme mohli obdivovať Božie stvorenstvo a nádherné Božie diela.