Menu

Šport a hrnčiarstvo – nový rozmer v živote seniorov

Názov projektu: Šport a hrnčiarstvo – nový rozmer v živote seniorov 

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality života seniorov s poruchou mobility, rozvinutie ich  manuálnych zručností  a vedomostí, nadviazanie na spomienkovú terapiu – hrnčiarstvo a práca s hlinou.

Aktivity:   

  • Fyzioterapia organizovaním športových podujatí. 
  • Organizovanie tvorivých dielní. 

Všetky aktivity boli organizované v spolupráci s deťmi a mládežou, rodinou a dobrovoľníkmi.

Jednotlivé stretnutia: 

Kozmo-Damián olympiáda – športové aktivity v senior-parku pri ZSS Dom sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej ul. v Prešove, pri ktorých súťažili imobilní seniori spolu s deťmi a mládežou – preteky družstiev v rôznych disciplínach. Súťažné družstvo tvorili 2 klienti na vozíkoch, ktorých tlačili ich rodinní príslušníci alebo ošetrovateľky, asistovali 3 gymnazisti a spolu s tromi deťmi z materskej školy a dvaja šiestaci ZŠ. Športové disciplíny boli: prenesenie pohára vody po okruhu s určeným časovým limitom, hod s vreckom piesku do diaľky, triafanie na cieľ loptičkou, kopnutie lopty do zmenšeného otvoru bránky, preberanie cukríkov, lovenie magnetických rybičiek. Nadšenie a radosť z pohybu, hier a detí boli sprevádzané smiechom a šantením. Tento deň, 2. jún 2022, bol nezabudnuteľným a veľkým povzbudením pre seniorov.

Veľmi potrebné je, aby starší ľudia mali pravidelný pohyb, pretože riziko nič nerobenia alebo aj dlhého ležania je veľké a mnohoraké. Kvalita života seniorov často v priamej úmere súvisí s vitalitou a sebestačnosťou. Pri postupnom ubúdaní síl a motivácie pre samostatnosť klesá aj samotná kvalita života seniora, ak sa mu nedostane primeranej pomoci. Samotná seniorská generácia svojimi aktivitami a prístupom k zmysluplnej práci môže prispieť k zmene vnímania procesu starnutia a staroby. Je potrebné poskytovať seniorom dostatočný priestor a podmienky k aktívnej účasti na vytváraní prostredia, ktoré ich obklopuje.

Športové podujatie bolo aj počas Dňa otvorených dverí občianskeho združenia Láskavé ruky v ich centre na Sládkovičovej ul. v Prešove dňa 13. Septembra 2022 (viď nižšie).

Deň ľudových tradícií a hrnčiarstva sa konal znovu v senior-parku  7. septembra 2022 – Pod vedením lektorov boli vyrábané výrobky z hliny na hrnčiarskom kruhu alebo ručne, na pripravené výrobky po prvom výpale bola nanesená glazúra a pripravené na druhý výpal. Mohli sme verejnosti, deťom a mládeži ukázať aká krásna je ľudová tvorba a ľudové umenie, pestovať ľudové tradície, odovzdať vzťah k práci a k ľudovej tvorbe.

Ďalšie tvorivé dielne sa organizovali za veľkej účasti študentov, dobrovoľníkov a migrantov z Ukrajiny počas Dňa otvorených dverí občianskeho združenia Láskavé ruky a s pomocou dobrovoľníkov zo stredných škôl aj počas Týždňa dobrovoľníctva (16.-23.09.2022).

Prostredníctvom organizovania rôznych stretnutí boli prezentované výrobky seniorov aj samotné hrnčiarstvo. Pracovné terapie s hlinou boli nielen príjemným zážitkom, ale aj jedinečnou príležitosťou na vzdelávanie a zábavu. 

Projekt má dlhodobý charakter.

Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Nadácie HENKEL SLOVENSKO SENIOROM 2022. 

   Finančný dar bol použitý na materiál na pracovné terapie a na zakúpenie kresiel na kolieskach, aby sme mohli imobilných  seniorov presunúť z interiéru budovy do senior-parku, kde sa konali jednotlivé aktivity.