Menu

Púť zdravotníckych pracovníkov 2016

Zdravotníci, sympatizanti, dobrovoľníci a rodinný príslušníci z Prešova – Domu sv. Kozmu a Damiána, Gréckokatolíckej charity Prešov, Slovenského Červeného kríža, územného spolku Prešov a Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana navštívili Pútnické miesto Skalka, kde sa konala prvá Púť zdravotníckych pracovníkov, ktorú zorganizovala Rada pre pastoráciu v zdravotníctve KBS.

Z Prešova sme vyrazili autobusom plným pútnikov skoro ráno o 4,30 hod.. Po privítaní sr. Emanuelou z Kongregácie sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie na Slovensku a krátkej modlitbe, niektorí sme ešte dospávali zmeškaný spánok. Po ceste sme sa pomodlili modlitbu sv. ruženca a pred príchodom do cieľa našej púte nám ešte sr. Emanuela priblížila históriu pútnického miesta, životopisy svätých Andreja-Svorada a Benedikta a patrónov zdravotníkov sv. Kozmu a Damiána.

Privítanie pútnikov sa konalo v areáli kláštora na Veľkej Skalke a odtiaľ putovala procesia k pútnickemu kostolu svätých Andreja-Svorada a Benedikta na Malej Skalke. Pred Svätou omšou boli ešte povedané svedectvá zdravotníckych pracovníkov, ktoré boli veľmi obohacujúce a povzbudivé pre naše poslanie v ošetrovateľskej starostlivosti.

Svätú omšu celebrovali o. biskup Milan Lach, predseda Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS, spoločne s o. biskupom Viliamom Judákom, o. Jánom Ďačokom a ďalšími kňazmi a po nej nasledovalo zasvätenie slovenského zdravotníctva patrónom zdravotníkov sv. Kozmovi a Damiánovi. Po zasvätení pútnici mali možnosť uctiť si relikvie týchto svätých. Na záver bolo spoločné agapé a priateľské stretnutia.

            Pútnický kostol na Skalke prešiel na jar obnovou interiéru a liturgického zariadenia a v máji tohto roku bol povýšený na diecéznu svätyňu s bránou milosrdenstva. Na tomto mieste sme tak mali možnosť získať aj jubilejné odpustky svätého roku milosrdenstva.

Cestou domov sme sa zastavili aj v evanjelizačnom centre bl. Tarzície mučenice t.j. u sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Trenčíne – sr. Ester, sr. Marianna sr. Petronela a sr. Benjamína nám porozprávali o živote v ich komunite, o práci v Cirkevnej materskej škole bl. mučenice Tarzície, ktorá je zároveň aj patrónkou ich kaplnky. Naše spoločenstvo pútnikov sa znovu občerstvilo na pripravenom agapé. Tam nás milo prekvapil svojou prítomnosťou o. biskup Milan Lach, spolu s miestnym kňazom o. Igorom Cingeľom, ktorý je duchovným správcom gréckokatolíckej farnosti v Trenčíne. Bolo to obohacujúce stretnutie, plné duchovného povzbudenia do ďalšieho úseku nášho života, taktiež aj pri plnení poslania služby chorým.

Cesta domov ubiehala veľmi rýchlo, organizátori púte mali opäť pripravení hodnotný duchovný program. Začali sme Korunkou k Božiemu milosrdenstvu, následne sme sa mali možnosť podeliť sa so zážitkami z tejto púte, alebo so skúsenosťami pri službe chorým. V tomto smere nás ale pretromfli deti, ktoré mali najväčšiu chuť povedať, čo sa im najviac páčilo či nepáčilo a hlavne, že nabudúce chcú ísť znova. My ostatní sme to vynahrádzali výberom piesní a spevom pod taktovkou sr. Moniky, za čo jej patrí veľká vďaka.

Všetkým organizátorom, ktorí nám túto púť zorganizovali, vyprosujeme hojnosť Božích milostí k ďalšej službe a prajeme pevné zdravie „Na mnohaja i blahaja lita! “

Už teraz sa všetci tešíme a pozývame Vás na ďalšiu púť zdravotníckych pracovníkov, ako aj na plánované duchovné stretnutia zdravotníckych pracovníkov.

Dagmar Chanáthová

Gréckokatolícka charita Prešov

ADOS „Charitas“ Prešov