Menu

Stretnutie Pána

Sviatočný deň prežili klienti a zamestnanci Domu sv. Kozmu a Damiána počas slávenia sv. Liturgie na sviatok Stretnutia Pána dňa 2.2.2024. Obsahom sviatku je stretnutie Ježiša so starcom Simeonom a prorokyňou Annou v Jeruzalemskom chráme, ktoré je zachytené v Evanjeliu podľa svätého Lukáša (2, 22-38). Na koniec liturgickej slávnosti im o. Peter Tkáč posvätil sviece, ktoré si všetci zúčastnení odniesli do svojich príbytkov.